KORISTIMO NAŠE KOLAČIĆE I KOLAČIĆE TREĆIH OSOBA U SVRHU POBOLJŠANJA NAŠE USLUGE, PRILAGODBE OGLAŠAVANJA VAŠIM POTREBAMA I PAMĆENJA VAŠIH POSTAVKI NA MREŽNOM MJESTU. NASTAVKOM PREGLEDAVANJA PRIHVAĆATE UPOTREBU KOLAČIĆA NA NAŠEM MREŽNOM MJESTU. VIŠE INFORMACIJA (NPR. O TOME KAKO ONEMOGUĆITI KOLAČIĆE) MOŽETE PRONAĆI U NAŠIM PRAVILIMA O KOLAČIĆIMA.

Ok
advertisement

Pravila i uvjeti korištenja

Opći uvjeti za korištenje usluga dostupnih preko stranice www.24kitchen.com.hr i aplikacija 24 Kitchen za mobilne uređaje

Ovaj dokument sadrži Opće uvjete za korištenje usluga koje FOX Networks Group  Bugarska pruža preko stranice www.24kitchen.com.hr i putem 24 Kitchen aplikacija za mobilne uređaje i uređuje odnose između FOX Networks Group a Bugarska i korisnika usluga.


 1. DEFINICIJE:

Izrazi korišteni u ovim Općim uvjetima imaju sljedeća značenja:

Korisnik - osoba u dobi od 16 godina i starija od 16 godina koja koristi uslugu dostupnu putem stranice www.24kitchen.hr .

Dobavljač - FOX Networks Group Bugarska

Usluge - informacije i usluge  dostupne putem stranice www.24kitchen.com.hr i aplikacije 24 Kitchen na Vašem mobilnom uređaju

Važeći Opći uvjeti dostupni su na stranici www.24kitchen.com.hr. Korištenje Usluga podrazumijeva Korisnikovo prihvaćanje Općih uvjeta i svih naknadnih promjena u njima. Ako niste suglasni s ovim Općim uvjetima, molimo Vas da odmah prekinete korištenje stranice www.24kitchen.com.hr odnosno 24 Kitchen aplikacija za mobilne uređaje. Usluge koje su dostupne putem te stranice mogu koristiti samo osobe u dobi od 16 godina i starije od 16 godina.

FOX Networks Group  Bugarska zadržava pravo promjene Općih uvjeta u svakom trenutku, a Korisnika obavještava o promjenama putem obavijesti na stranici www.24kitchen.com.hr.

 

 2. PREDMET

FOX Networks Group Bugarska osigurava Korisniku pristup sadržaju objavljenom na stranici www.24kitchen.com.hr i korištenje Usluga.

 

 3. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA

Korisnik ima pravo koristiti Usluge dostupne preko stranice www.24kitchen.com.hr ili putem aplikacija za mobilne uređaje.

Korisnik ima pravo objavljivati materijale i sadržaj na stranici www.24kitchen.com.hr.

Korisnik ima pravo objavljivati sadržaj koji uključuje materijale zaštićene pravom intelektualnog vlasništva samo ako je Korisnik vlasnik prava ili ako je dobio pravo za korištenje.

Korisnik se obvezuje da neće koristiti, prilagođavati, mijenjati ili distribuirati materijale zaštićene pravom intelektualnog vlasništva dostupne preko stranice, osim u privatne ili nekomercijalne svrhe.

Korisnik se obvezuje koristiti Usluge na način koji ne ugrožava prava i zakonske interese trećih strana.

Korisnik se obvezuje da neće koristiti Usluge na način koji ograničava ili onemogućuje korištenje usluga trećim stranama.

Korisnik se obvezuje da prilikom korištenja Usluga, uključujući objavljivanje sadržaja, neće trećim stranama dati na uvid:

informacije koje su protivne zakonu, moralnim pravilima i dobrim namjerama

informacije i materijale koji vrijeđaju čast i dostojanstvo trećih strana

prijeteći, nedoličan, ponižavajući materijal

pornografski materijal

informacije i materijale koji narušavaju prava trećih strana, uključujući, ali ne isključivo, autorska prava

materijale koji sadrže povjerljive informacije

Korisnik se obvezuje da neće objavljivati mišljenja koja su vulgarna, gruba, seksistička, rasistička ili na bilo koji način ponižavajuća.

 

 4. OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

U razmjerima u kojima su stranica www.24kitchen.com.hr i aplikacija 24Kitchen namijenjeni zabavi, FOX Networks Group  Bugarska ne snosi odgovornost za vjerodostojnost, potpunost i aktualnost informacija i Usluga, kao ni za ispunjenje očekivanja Korisnika o kvaliteti usluga i prikladnosti informacija i/ili Usluga za određene svrhe.

FOX Networks Group Bugarska ne jamči kvalitetu osiguranih Usluga i ne snosi odgovornost u slučaju da iste nisu osigurane.

FOX Networks Group Bugarska neće snositi odgovornost za štetu učinjenu Korisniku prilikom korištenja ili nemogućnosti korištenja informacija preko stranice odnosno Usluga.

FOX Networks Group Bugarska neće snositi odgovornost za štetu učinjenu Korisniku prilikom zaustavljanja, prekida ili promjena usluga osiguranih preko stranice odnosno Usluga.

FOX Networks Group Bugarska neće snositi odgovornost za štetu učinjenu Korisniku prilikom radnji trećih strana, uključujući bez ograničenja nedopušteni pristup i instaliranje virusa.

FOX Networks Group  Bugarska neće snositi odgovornost za informacije odnosno usluge koje sadrže stranice dostupne korisnicima preko elektronskih poveznica objavljenih na stranici www.24kitchen.com.hr ili dostupnih putem aplikacija 24 Kitchen za mobilne uređaje, reklamnih materijala i oglasa, ni za kvalitetu proizvoda ili sadržaj usluga dostupnih na tim stranicama ili preko tih stranica, kao ni za opću dostupnost stranica trećih strana ili materijala kojima su korisnici dobili pristup preko stranice www.24kitchen.com.hr. FOX Networks Group Bugarska neće snositi odgovornost za štetu učinjenu Korisniku u svezi s odnosima koji su nastali između Korisnika i trećih strana posredstvom takvih informacija, proizvoda i usluga.

 

 5. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Prilikom korištenja Usluga preko stranice www.24kitchen.com.hr ili aplikacija 24 Kitchen za mobilne uređaje, Korisnik ima pristup materijalima zaštićenim pravom intelektualnog vlasništva koji pripadaju FOX Networks Group u Bugarska ili strani koja je ta prava prenijela na FOX Networks Group  Bugarska. Korisnik nema pravo koristiti ili distribuirati materijale zaštićene pravom intelektualnog vlasništva dostupne preko stranice, osim u privatne i nekomercijalne svrhe.

 

 6. OBJAVLJIVANJE SADRŽAJA

Kada Korisnik na stranici ili putem aplikacija 24 Kitchen za mobilne uređaje objavi sadržaj, uključujući tekst, grafiku, video ili audio („Sadržaj"), time prenosi sva prava na FOX Networks Group  Bugarska u skladu sa zakonom, dopuštajući neograničeno korištenje tog Sadržaja bez potraživanja bilo kakve naknade od FOX Networks Group a Bugarska, uključujući, ali ne isključivo, pravo na korištenje, reproduciranje, izmjenu, prilagodbu, objavljivanje, prijevod, izradu novog materijala, distribuciju, izvođenje, postavljanje i korištenje svih autorskih i producentskih prava u odnosu na Sadržaj u cijelom svijetu i u svim medijima sada poznatima ili kasnije razvijenima, na najduži mogući zakonski rok. U slučaju da ne želite prenijeti prava na FOX Networks Group  Bugarska, molimo ne objavljujte Sadržaj na stranici odnosno aplikacijama 24 Kitchen za mobilne uređaje.

Objavljivanjem Sadržaja na stranici odnosno putem aplikacija 24 Kitchen za mobilne uređaje Korisnik jamči:

(originalnost) - Sadržaj je originalan i Korisnik je vlasnik autorskih prava;

(nepostojanje zakonskih prekršaja) - ništa u Sadržaju nije nepristojno, klevetničko, uvredljivo i ne ugrožava prava na izvođenje, prava vlasništva, moralna prava, autorska prava, osobni integritet, prava na objavljivanje i sva druga prava trećih strana;

(ograničenja i naknade) - FOX Networks Group  Bugarska može reproducirati, emitirati i na bilo koji drugi način koristiti Sadržaj i prava koja su ovim dogovorom predana bez ograničenja ili naknade dotičnom Korisniku ili trećim stranama;

(treće strane) - Korisnik koji je objavio Sadržaj dobio je sva nužna dopuštenja za predaju informacija od svih strana koje imaju odnos prema Sadržaju i korištenje Sadržaja od strane FOX Networks Group a Bugarska neće narušiti prava trećih strana.

 

7. ODŠTETE

Korisnik se obvezuje da će naknaditi svaku štetu FOX Networks Group  Bugarska, uključujući pravne troškove, koje su rezultat radnji prilikom korištenja Usluga dostupnih preko stranice www.24kitchen.com.hr ili putem aplikacija 24 Kitchen za mobilne uređaje, a koje krše zakone ili važeće Opće uvjete.

Ukoliko Korisnik krši zakon ili ove Opće uvjete, FOX Networks Group  Bugarska ima pravo zabraniti Korisniku pristup Uslugama osiguranim preko stranice www.24kitchen.com.hr ili putem aplikacija 24 Kitchen za mobilne uređaje.

 

8. NEVALJANOST

U slučaju da se utvrdi da je bilo koja odredba ovih Općih uvjeta nevažeća zbog nesukladnosti sa zakonom, to neće dovesti do poništenja svih Općih uvjeta.

 

9. PRAVNI POSTUPAK

Ovi Opći uvjeti regulirani su odgovarajućim zakonima i tumače se sukladno istima. Svi sporovi rješavat će se pred nadležnim ovlaštenim sudovim[VK1] a.

 

10. PRIVATNOST

Sa svim osobnim podacima koje smo dobili od Vas, postupat ćemo u skladu sa primjenjivim propisima o zaštiti podataka. Moguće je da će od Vas, koristeći našu stranicu i aplikacije, biti zatraženo da unesete razne osnovne podatke o sebi. Ove informacije koristit će se u skladu s našim Pravilima privatnosti  koje možete pročitati ovdje: http://www.24kitchen.com.hr/politika-privatnosti