Pravila nagradnog natječaja - Rudolphov izazov

Ponedjeljak 5 Travanj

Pravila nagradnog natječaja - Rudolphov izazov

 

Organizator:

The Walt Disney Company Bulgaria EOOD, UIC: 131431836, sa službenim sjedištem na adresi: 55, Nikola Y. Vaptsarov Blvd., EXPO 2000, zgrada br. 4, 6. kat, 1000 Sofia, Bugarska, tel.: +359 (0)2/ 4372280, e-adresa: gamesbg@disney.bg (dalje u tekstu „Disney“).

 

Suorganizator i voditelj nagradnog natječaja jest tvrtka 404 d.o.o., sa službenim sjedištem na adresi: Radnička cesta 37a, OIB: 95664694376, tel.: (+385) 01 4833-314, e-adresa: office@404.agency (dalje u tekstu „Agencija“)

 

Početak nagradnog natječaja:

6. travnja 2021., 13:00 po srednjoeuropskom vremenu (SEV)

 

Kraj nagradnog natječaja:

27. travnja 2021., 13:00 po srednjoeuropskom vremenu (SEV)

 

Ograničenja sudjelovanja:

Pravo sudjelovanja u Natječaju ostvaruju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim menadžera, članova Uprave i zaposlenika tvrtke Disney i Agencije, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelja, djece i supružnika).

 

Sudjelovanje u Natječaju nije uvjetovano kupnjom.

 

Kako sudjelovati:

Kako bi sudjelovala u Natječaju, osoba se mora prijaviti za sudjelovanje na sljedeći način:

 

·        objavljivanjem fotografije jela koje je sudionik pripremio prema receptu iz emisije „Rudolphova pekarnica: mali pekari“ na vlastitom Facebook ili Instagram profilu. Postavke sudionikova profila na Facebooku i Instagramu moraju biti podešene na „javno“;

·        označavanjem („tagiranjem“) stranice 24kitchen Croatia (@24kitchenhr) na Facebooku ili profila 24Kitchen Croatia (@24kitchenhr) na Instagramu;

·        dodavanjem sljedećeg hashtaga u objavu: #RudolphsChallenge.

 

Svaki sudionik može objaviti jednu ili više fotografija kako bi sudjelovao u Natječaju.

 

Sudjelovanjem u Natječaju sudionik prihvaća ova Pravila te Opće uvjete Natječaja.

 

O nagradama:

U Natječaju će se dodijeliti tri zasebne nagrade:

 

·        Prva nagrada: Electroluxov blender E7CB1-4GB;

·        Druga nagrada: Electroluxov blender ESB2500;

·        Treća nagrada: Electroluxovo parno glačalo E6Hs1-2EG;

 

Dodjela nagrada:

U borbi za nagradu sudjelovat će oni sudionici Natječaja koji su zadovoljili sve dolje navedene uvjete.

 

Sudionik je:

1) objavio jednu ili više fotografija jela pripremljenog prema receptu iz emisije „Rudolphova pekarnica: Mali pekari“ na vlastitom Facebook ili Instagram profilu.

2) označio („tagirao“) stranicu 24kitchen Croatia (@24kitchenhr) na Facebooku ili profil 24Kitchen Croatia (@24kitchenhr) na Instagramu (postavke sudionikova profila moraju biti podešene na „javno“);

3) dodao sljedeći hashtag u objavu: #RudolphsChallenge.

 

Za trajanja Natječaja sudionik može osvojiti samo jednu nagradu.

 

Dodjela nagrada održat će se 4. svibnja 2021. godine na temelju sljedećeg kriterija: jelo koje najbolje izgleda. Dobitnike nagrade odabrat će Rudolph van Veen. Osim toga, on će dodijeliti prvu, drugu i treću nagradu jelima na prvom, drugom i trećem mjestu koja, prema njegovom mišljenju, izgledaju najbolje.

 

Tvrtka Disney zadržava pravo odabira nekog drugog dobitnika nagrade, i to u slučaju da prvobitno odabrani dobitnik ne zadovoljava uvjete navedene u Pravilima i/ili Općim uvjetima ili je prekršio neko od spomenutih pravila.

 

Preuzimanje nagrade:

Dobitnici nagrada bit će o svemu obaviješteni na dan izvlačenja nagrada privatnom porukom s Facebook ili Instagram stranice 24Kitchen Croatia.

 

Odabrani dobitnici moraju pismeno potvrditi da žele primiti nagradu unutar sedam dana od primitka obavijesti.

 

Dobitnici nagrada mogu dobiti više informacija o samoj dodjeli nagrada (vrijeme, mjesto i način primitka nagrade, potrebni dokumenti itd.) slanjem e-poruke sa svim pitanjima na e-adresu gamesbg@disney.bg ili privatne poruke stranici 24Kitchen Croatia na Facebooku/Instagramu.

 

Dobitnik nagrade može preuzeti nagradu isključivo u vrijeme i na mjestu koje će tvrtka Disney naknadno objaviti.

 

U slučaju da dobitnik nagrade ne potvrdi pravovremeno da želi preuzeti nagradu, prekrši neko od pravila navedenih u Pravilima ili Općim uvjetima, poduzme ili ne poduzme nešto zbog čega dovodi u pitanje korištenje i/ili preuzimanje nagrade, spomenuta će osoba izgubiti pravo na nagradu.

 

Kontakt:

Imate li bilo kakvih pitanja u vezi ovih Pravila, molimo vas da pošaljete e-poruku na e-adresu gamesbg@disney.bg ili se obratite tvrtki The Walt Disney Company Bulgaria EOOD, na adresi 55 Nikola Y. Vaptsarov Blvd., EXPO 2000, zgrada br. 4, 6. kat, 1000 Sofia, Bugarska, i svakako navedite ime Natječaja.

 

 

 

 

 

Opći uvjeti nagradog natječaja

(dalje u tekstu „Opći uvjeti“)

 

Sudjelovanjem u Natječaju pristajete na uvjete i pravila navedene u Pravilima, dolje navedenim Općim uvjetima, i svim promotivnim materijalima.

1.    Pravo na sudjelovanje.

(a)  Pravo na sudjelovanje u natječaju nemaju zaposlenici tvrtke Disney i njezinih agencija (kao ni njihovi roditelji, djela ili supružnici), te svi oni koji su na bilo koji način profesionalno uključeni u Natječaj.

(b)  Dozvoljena je najviše jedna prijava po osobi, osim ako nije drugačije navedeno. Prijava putem agenata ili trećih strana, te korištenje višestrukih identiteta i e-adresa nisu dozvoljeni. Zabranjeno je korištenje automatiziranih prijava i glasanja, kao i drugih programa, i sve takve prijave (ili glasovi) bit će diskvalificirane.

(c)  Prijave moraju pristići prije datuma zaključenja Natječaja.

(d)  Tvrtka Disney zadržava pravo traženja dokaza o identitetu kako bi provjerila ima li osoba pravo sudjelovanja u Natječaju, te dodijelila nagradu osobno dobitniku ili njegovom predstavniku.

2.    Osobni podaci.

(a)  Sudjelovanjem u Natječaju u skladu s Pravilima, sudionici jamče za ispravnost osobnih podataka koje su dostavili. Sudionicima je strogo zabranjeno dostaviti informacije koje se odnose na treće osobe, osim kada je to izričito navedeno u Općim uvjetima. U takvim slučajevima sudionik mora dostaviti pisanu izjavu treće osobe u kojoj daje pristanak za prikupljanje i obradu podataka, izjavljuje kako su dostavljeni podaci točni, te da je upoznata s Politikom zaštite osobnih podataka tvrtke Disney.

(b)  Disney se obvezuje obraditi osobne podatke koje su dostavili sudionici Natječaja, u skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti osobnih podataka te trenutno važećom Politikom o zaštiti osobnih podataka tvrtke Disney (dalje u tekstu „Politika“), a koja je sastavni dio ovih Općih uvjeta, isključivo vezano za i u svrhu provedbe Natječaja.

(c)  Sudjelovanjem u Natječaju u skladu s Pravilima, sudionik potvrđuje da je pročitao Politiku te da je prihvaća.

(d)  Sudjelovanjem u Natječaju u skladu s Pravilima, sudionik dobrovoljno i izričito prihvaća da tvrtka Disney, ili obrađivač podataka u ime tvrtke Disney (dalje u tekstu „Agencija“), obradi osobne podatke koje je dostavio, u svrhu provedbe Natječaja i distribucije nagrada. Sudionik može povući suglasnost ne navodeći razloge povlačenja, i to neće imati negativnih posljedica po njega. Nakon povlačenja suglasnosti, sudionik neće moći nastaviti sudjelovati u Natječaju.

(e)  Sudjelovanjem u Natječaju u skladu s Pravilima, sudionik dobrovoljno i izričito pristaje da se njegovo ime i slika obznani, objavi i koristi u zvučnim, tiskanim i video materijalima tvrtke Disney koje se odnose na Natječaj. Tvrtka Disney pritom nije dužna sudioniku za to platiti naknadu. Sudionik može povući suglasnost ne navodeći razloge povlačenja, i to neće imati negativnih posljedica po njega.

(f)   Nakon što je dostavio dobrovoljnu i izričitu suglasnost, sudionik koji pobijedi može sudjelovati u naknadnim promotivnim aktivnostima, a tvrtka Disney zadržava pravo korištenja imena sudionika (uključujući i nazive profila) te podatke o lokaciji, fotografije, te zvučne i/ili video zapise sudionika za sve objave vezane uz Natječaj. Dobitni sudionik može povući suglasnost ne navodeći razloge povlačenja, i to neće imati negativnih posljedica po njega.

3.    Odabir dobitnika.

(a)  U slučaju nagradnih natječaja koje se temelje na vještinama sudionika, dobitnike će odabrati ocjenjivač ili žiri na osnovu kriterija navedenih u Pravilima.

(b)  U slučaju nagradnih natječaja u kojima se od sudionika traži da predaju, objave ili na neki drugi način učine dostupnima izvorni sadržaj koji će se kasnije ocjenjivati, vrijede sljedeća pravila:

                      (i)            Tvrtka Disney ima pravo, ali ne i dužnost, moderirati sve prijave, te zadržava pravo odbijanja prijava koje su tehnički neprihvatljive, sadrže neprikladan materijal (tj. materijal koji je klevetnički, opscen ili na neki drugi način uvredljiv), ili krše bilo koja od ovih Pravila ili Općih uvjeta.

                    (ii)            Sudjelovanjem u bilo kojem natječaju, potvrđujete i slažete se (aa) da ste vi i oni vlasnici predanog sadržaja ili da imate sva potrebna prava i dozvole bez potrebe za plaćanjem nekoj drugoj osobi ili subjektu; (bb) da sadržaj ne kopira ili svjesno krši prava bio koje druge osobe; (cc) da imate dozvolu svih osoba navedenih u sadržaju; te (dd) da tvrtka Disney ima pravo reproducirati i koristiti vašu prijavu na bilo kojem mediju (što uključuje, ali nije ograničeno na televiziju, internetske i izdavačke kanale i društvene medije), bilo gdje u svijetu i bez vremenskog ograničenja, a kako bi provela Natječaj i odabrala dobitnike (može uključivati objavljivanje vaših osobnih podataka i sadržaja kako bi se održalo javno glasanje te odabrali finalisti ili pobjednik i drugo i trećeplasirani), te u bilo koju drugu ili sve promotivne svrhe i promovirala Natječaj, ili promovirala tvrtku Disney općenito, i to bez obveze slanja daljnjih obavijesti vama, uz vaš doprinos ili bez njega, te bez obveze dobivanja vaše suglasnosti ili obveze plaćanja vama ili bilo kojoj drugoj osobi ili subjektu. Sudionik će biti isključivo i u potpunosti odgovoran za kršenja prava intelektualnog vlasništva bilo koje druge osobe i/ili subjekta u vezi sa sadržajem koje je predao sudionik, a koja su proistekla iz kršenja jamstava koje su dali sudionici u skladu s navedenim pravilima od (aa) do (dd).

(c)  Tvrtka Disney zadržava pravo odabira finalista i njihove objave na mrežnoj stranici Natječaja. Objava bilo koje prijave ne znači da ste osvojili nagradu.

(d)  Prijave i/ili finaliste razmotrit će žiri, a pobjednik (te drugo i trećeplasirani) i dobitnik svake od navedenih nagrada bit će odabrani na temelju ocjenjivačkih kriterija navedenih u Pravilima ili na stranici za prijave. Ocjenjivači imaju isključivu i apsolutnu diskreciju pri donošenju odluke o dodjeli svake od nagrada.

(e)  Tvrtka Disney zadržava pravo traženja od dobitnika da potpišu pismene izjavu o oslobađanju od odgovornosti ili predaju dokaz o identitetu, te provjeravanja prijave prije dodjeljivanja bilo koje nagrade.

(f)   Odluka tvrtke Disney o odabiru pobjednika ili drugo i trećeplasiranoga je konačna. Zadržavamo pravo da ne raspravljamo niti o jednom pitanju.

4.    Potvrda i prihvaćanje nagrade.

(a)  Ako u bilo kojem trenutku (i) od bilo kojeg dobitnika zatražimo odgovor prije dodjeljivanja nagrade i ne dobijemo traženi odgovor, čak niti nakon što smo poduzeli razumne napore da u razumnom roku ostvarimo kontakt s tom osobom (ili do datuma navedenog u Pravilima); ili (ii) ako dobitnik odbije preuzeti nagradu; ili (iii) ako tvrtka Disney ne dobije na vrijeme dokumentaciju navedenu u Pravilima; ili (iv) ako dobitnik nije dostupan; u tom slučaju tvrtka Disney zadržava pravo da povuče odluku o dodjeli nagrade i tu istu nagradu dodjeli zamjenskom dobitniku koji je odabran ili ocijenjen kao dobitnik istovremeno kada i prvobitni dobitnik/dobitnici.

(b)  Tvrtka Disney ima diskrecijsko pravo bilo koju nagradu koje bude vraćena ili se ne može dostaviti iskoristiti za neko drugo natjecanje ili dati u dobrotvorne svrhe. Tvrtka Disney nema nikakvu odgovornost prema osobama koje nisu odgovorile na pokušaje da se s istima ostvari kontakt.

5.    Preuzimanje nagrade.

(a)  Nije dozvoljena zamjena osvojenih nagrada za njihovu vrijednost u novcu, kao niti bilo kakve druge zamjene koje se odnose na sadržaj nagrada, osim u okolnostima na koje se ne može utjecati. Tvrtka Disney (i/ili bilo koji sponzor-partner koji je dao nagradu) zadržava pravo zamjene za sličnu nagradu iste ili veće vrijednosti. Nagrade se ne mogu prenijeti na nekoga drugog ili prodati, bez obzira na okolnosti.

(b)  Osim ako nije drugačije navedeno u Pravilima, sudionici snose troškove nastale njihovim sudjelovanjem u Natječaju (uključujući troškove pristupa internetu). Eventualne troškove dostave nagrade na području Republike Hrvatske snosi tvrtka Disney. Informacije o mogućim troškovima pristupa internetu i cijenama prometa sudionici mogu dobiti od svog pružatelja internetske usluge.

6.    Otkazivanje i diskvalifikacija.

(a)  Tvrtka Disney zadržava pravo diskvalifikacije u sljedećim slučajevima:

                          (i)        kasne, pogrešno upućene, nepotpune, oštećene, izgubljene, nečitke ili nevaljane prijave;

                        (ii)        prijave uz koje nije dostavljena ili priložena zatražena izjava o oslobađanju od odgovornosti; ili

                      (iii)        sudionika koji bi tvrtku Disney mogli dovesti na zao glas (tvrtka Disney ima diskrecijsko pravo odlučiti o takvim slučajevima).

(b)  Tvrtka Disney zadržava pravo da promijeni, obustavi, otkaže ili prekine Natječaj, produlji ili ponovno otvori razdoblje prijava, ili diskvalificira bilo kojeg sudionika u bilo kojem trenutku bez prethodne najave. Isto će učiniti u slučaju da ne postoji jamstvo da će se Natječaj provesti pošteno ili korektno zbog određenih tehničkih, pravnih ili nekih drugih razloga, ili ako posumnja da je netko manipulirao prijavama ili rezultatima, dao netočne podatke, ili na bilo koji način nemoralno djelovao.

7.    Obveze tvrtke Disney.

(a)  U slučaju prijava ili javnog glasanja putem interneta: tvrtka Disney ne može jamčiti kontinuiran, neprekidan ili siguran pristup mrežnim stranicama (uključujući svoje Facebook, Twitter i druge profile i stranice na društvenim medijima), te nije odgovorna za bilo kakve poteškoće i prekide uzrokovane tehničkim poteškoćama ili okolnostima izvan svoje razumne kontrole.

(b)  Tvrtka Disney priređuje Natječaj u dobroj namjeri. Istovremeno, u najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim zakonom tvrtka Disney ne prihvaća odgovornost za bilo kakve gubitke ili štete (osim u slučajevima u kojima je djelovala namjerno ili krajnjom nepažnjom) nastale kao rezultat nečijeg sudjelovanja u Natječaju ili bilo kojeg aspekta dodijeljenih nagrada.

(c)  Tvrtka Disney nije odgovorna za nemogućnost korištenja nagrade zbog razloga izvan njezine kontrole, što uključuje, ali nije ograničeno na bilo kakve kvarove ili poteškoće s nagradom, niti može biti smatrana strankom u parnicama koje se odnose na takve slučajeve.

(d)  Tvrtka Disney nije odgovorna za posljedice pružanja netočnih podataka za potrebe Natječaja, kao ni za preuzimanje ili korištenje nagrade.

(e)  Tvrtka Disney nije odgovorna za kvalitetu nagrada ako su te nagrade proizvele ili dale treće strane.

(f)   Tvrtka Disney nije odgovorna za mišljenja, stajališta, savjete ili preporuke iz objava na svojim stranicama (uključujući svoje Facebook, Twitter i druge profile i stranice na društvenim medijima), niti ih odobrava ili jamči.

8.    Prijave putem vlastitog Facebook profila.

Ako Natječaj zahtijeva prijave putem Facebooka, bilo kakva odgovornost Facebooka temeljit će se i biti ograničena na primjenjive odredbe Izjave o pravima i odgovornostima Facebooka. Ovu promidžbu Facebook ne sponzorira i ne podržava, ne upravlja njome, niti je ista povezana s Facebookom. Prijavljivanjem na Natječaj svoje podatke dajete tvrtki Disney ili njezinim predstavnicima, a ne Facebooku. Mi (i/ili naši predstavnici) prikupit ćemo vaš jedinstveni korisnički Facebook ID kako bismo obradili vašu prijavu, tj. zabilježili je i zatim nasumično odabrali dobitnika.

9.    Sigurnost e-pošte.

U slučaju da ste nam dali svoju e-adresu, tvrtka Disney može vas kontaktirati s e-adrese koja završava na „disney.com“ ili putem telefona, nakon čega ćete dobiti i e-poruku. Budite sumnjivi prema bilo kakvoj e-poruci koja se čini kao da je stigla iz tvrtke Disney, ali koristi drugačiji nastavak (primjerice, hotmail.com, yahoo.com itd.), i proslijedite nam je na e-adresu gamesbg@disney.bg. NEMOJTE odgovarati na bilo kakvu e-poruku ili djelovati na temelju iste ako niste sigurni da dolazi iz tvrtke Disney. Ako niste sigurni, pošaljite nam e-poruku na gamesbg@disney.bg.

10. Ostalo.

(a) Sudjelovanjem u Natječaju, sudionici se obvezuju pridržavati uvjeta navedenih u Pravilima te Općim uvjetima.

(b) Pravila i Opći uvjeti objavljeni su na stranici Natječaja, a tamo će im biti moguće pristupiti za cijelog trajanja Natječaja, i to na način da ih je moguće spremiti i reproducirati.

(c) Stranica Natječaja, kao i svi materijali, uključujući sadržaj, dizajn stranice, zaštitne znakove, logotipe, fotografije, slike, tekst, grafiku te ostale materijale koji su sastavni dio stranice, podložni su pravima intelektualnog vlasništva, te su u vlasništvu tvrtke Disney ili neke druge propisno imenovane osobe koja je tvrtki Disney ustupila prava korištenja, te ih se ne smije koristiti za kršenje važećih propisa. Korištenje takvih materijala dopušteno je trećim stranama isključivo u skladu sa zakonima Republike Bugarske, te uz prethodnu suglasnost tvrtke Disney.

(d) Za slučajeve koji nisu pokriveni Općim uvjetima, vrijede odredbe primjenjivih zakona Republike Hrvatske.

© Disney